مرور برچسب

زندگی بدون ازدواج

اثرات فیلمهای سینمایی هالیوودی در سبک زندگی اسلامی

نقش فیلم‌های هالیوودی در ترویج خانواده‌ تک‌فرزند و سبک زندگی بی‌بند و بار،آمارها حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در زمینه رشـد شناختی، عاطفی، اجتماعی، تحصیلی، بهداشتی، جسمی و جنسی کودکان خانواده‌های تک والد با کودکان خانواده‌های دو والد واقعی