مرور برچسب

زندگی، سخت، آمریکا

ما نمی‌توانیم اینگونه به زندگی ادامه دهیم…

روایت دردناک روزنامه‌نگار و مستندساز آمریکایی از زندگی در این کشور: ما نمی‌توانیم اینگونه به زندگی ادامه دهیم "سال‌هاست که در سانفرانسیسکو مستند تهیه می‌کنم؛ شهر ما از پایتخت فرهنگی و فناوری به پایتخت مواد مخدر(فنتانیل) تبدیل شده است!"