مرور برچسب

زنده گیری

هشدار متخصصان محیط زیست به سازمان محیط زیست / اجرای طرح تکثیر در اسارات یوزپلنگ آینده ندارد

متخصصان زیست محیطی، یک سال پیش از تولد پیروز هشدار داده بودند که پروژه «زنده‌گیری» و «تکثیر در اسارت»، نه تنها یوزپلنگ ایرانی را نجات نمی‌دهد، بلکه آن را به انقراض نزدیک می‌کند. #یوز#ایرانی#تکثیر_اسارت#پیش_بینی#ناموفقیت#محیط_زیست