مرور برچسب

زنده کردن از خاک

تبیین رابطه قیامت باوری و اصلاح اعمال و اخلاق انسان

کسی که قیامت را باور دارد، تا روز مرگ در حال اصلاح خودش، فکرش، عملش و اخلاقش است؛ قیامت حقیقت است و خداوند در 114 کتاب و توسط 124 هزار پیغمبر و 12 امام، خبر آن را داده است. #موعود_باوری#عامل#اصلاح#اعمال#بشری مشکل اکثر مردم طول تاریخ