مرور برچسب

زنان اسیب دیده

اختصاص یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به بانوان

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت سیزدهم تاکنون اقدامات موثری در حوزه بانوان انجام داده است در عین حال به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به امور بانوان اشاره و از آن