مرور برچسب

زمانمند کردن برنامه ها

مأموریت ائمه جمعه در تحقق ترویج فرهنگ دینی

در جامعه اسلامي، ائمه جمعه يكي از اركان اصلي نظام اسلامي بوده اند. #نقش#ائمه#جمعه#اشاعه#فرهنگ#دینی پايگاه هاي نمازجمعه در طول حيات نظام جمهوري اسلامي يكي از مؤثرترين اجتماعاتي بوده كه اولا به خوبي اطلاع رساني كرده و توطئه هاي دشمن