مرور برچسب

زد و بند پزشکان

مصرف بی رویه مکمل ها / قیمتهای بسیار بالا و خودسرانه مکمل ها / زد و بند پزشکان با فروشندگان دارو

قیمت‌گذاری سرسام آور مکمل‌های غذایی، عدم پوشش بیمه‌ای وتجویز غیرمنطقی آن‌ها باعث شده است تا پرداختی از جیب مردم افزایش یابد. #مکمل#گرانی#خودسرانه#زد_بند#پزشکان#فروشندگان#ممنوعیت_فروش#اینترنتی با شیوع بحران کرونا در دنیا بسیاری