مرور برچسب

رکورد، برق، تولیدی، نیروگاه حرارتی، دولت سیزدهم

رکورد برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی در تاریخ کشور را در دولت سیزدهم شکستیم.

علی‌اکبر_محرابیان، وزیر نیرو: دولت روحانی در حوزه برق غفلت کرد و ناترازی قابل توجهی را برای ما به ارث گذاشت. تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ممکن بود روزی سه نوبت برق قطع شود. مجموع ظرفیت نیروگاهی که تا پایان ۱۴۰۱ به مدار آمد بیش از ۷ هزار