مرور برچسب

رویت امام و دیدار ایشان

پاسخ آیت الله بهجت درباره دیدار امام زمان(عج) / مصلحت دیدار امام و تشخیص صدق

راه های تشخیص صدق و کذب دیدار افراد با امام زمان(عج) چیست؟ #آیت_الله#بهجت#رویت#امام#تشخیص#مصلحت رۆیت حضرت به چند طریق امکان دارد و تشخیص صدق و کذب آن چگونه است؟ رۆیت حضرت در عصر غیبت کبرا به سه صورت ممکن است: الف) در عالم خواب؛