مرور برچسب

رونق، ساخت و ساز، مسکن

برنامه دولت برای رونق ساخت و ساز مسکن؛ کاهش قیمت تمام شده مسکن برای انبوه‌سازان در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی: وزارت راه و شهرسازی در پنج خط منسجم، نهضت ملی مسکن را پیش می‌برد. دولت سیزدهم، ساخت مسکن به خصوص برای دهک‌های پایین را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار داده است.