مرور برچسب

روند کالری سوزی

سوزاندن چربی بدن به زمان ورزش بستگی دارد

یافته های دانشمندان نشان داده که زمان ورزش کردن در روز احتمالا میزان چربی سوزانده شده را تعیین خواهد کرد. #ورزش#چربیسوزی#متابولیسم#عصر به نقل از ساینس دیلی، به نظر می رسد فعالیت بدنی در زمان مناسب روز بتواند متابولیسم چربی را (حداقل