مرور برچسب

روند برخورد با ناهنجاری

تکذیب اجباری شدن چادر در دانشگاه‌ها در لایحه حجاب

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح موضوعاتی نظیر ممنوعیت کاشت ناخن و لاک زدن و همچنین اجباری شدن پوشش چادر در دانشگاه‌ها در لایحه عفاف و حجاب را رد کرد. #نوروزی#رد#اجباری#شدن#پوشش#چادر به گزارش افسران حسن نوروزی عضو