مرور برچسب

روند اعتیاد کارگران

 آمار اعتیاد جامعه کارگری بیشتر از میانگین متوسط جامعه 

روند نگران کننده اعتیاد کارگران معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای نخستین بار موضوع اعتیاد در جوامع کارگری تکلیف شده و متأسفانه آمار اعتیاد جامعه کارگری بیشتر از میانگین متوسط جامعه است. #اعتیاد#کارگران