مرور برچسب

روش محبت

شناخت اصول تربیتی مکتب علوى

تربيت، يكى از حياتى‏ ترين عناصر انساني است كه تمام خوبى‏ ها و زشتى‏ ها، سعادت‏ ها و شقاوت‏ ها به مصاديق آن برمى‏ گردد. مهم اين است كه آدمى، راه صحيح را باز شناسد و طريقت آن را اراده نمايد. #آشنایی#با_تربیت#علوی تربيت در مكتب علوى