مرور برچسب

روحیه، مقاومت، فداکاری، ایران، تعظیم دشمنان

اوجگیری قدرت ایران؛ روحیه مقاومت و فداکاری مردم ایران علت تعظیم دشمنان است

🔸 کارشناسان عرب : قدرت منطقه‌ای و نظامی امروز تهران، نتیجه فداکاری مردم ایران است / این موشک پیامی به اسرائیل است مبنی بر اینکه هرگونه حمله به ایران با سلاح پیشرفته، پاسخش حمله با سلاح پیشرفته خواهد بود /پیامی هم به چین و روسیه است مبنی بر