مرور برچسب

روحانیون

نقش صنوف و اقشار مختلف در دفاع مقدس

شمارش اقشار مختلفی که در جنگ بودند کاری بس دشوار است اما همین قدر بدانیم که از روستاییان تا کارمندان از کشاورزان تا بازرگانان از پزشکان تا پرستاران و هر صنف و قشری که در اندیشه خوانشگر محترم بیاید در این دفاع مقدس مشارکت کردند و اگر غیر از

روحانیت، انقلاب و چالشها /گرایشات و انطباق دین با شرایط متحول زمان

هدف از بحث حاضر اين است که از ديدگاه حضرت امام و با بررسي و تحليل سخنان ايشان، گرايشات مختلف و اصناف گوناگون موجود در ميان روحانيون ايران نسبت به انقلاب اسلامي شناسايي و معرفي شود. #روحانیت#انقلاب#جالش#سیاست#نوگرایی#وظیفه_گرایی