مرور برچسب

روحانیون میانه رو و روحانیون سیاسی

جریان های فکری فعال در آستانه انقلاب اسلامی ایران

پیش از انقلاب جریان های فکری بسیاری ظهور کردند که در این مقاله به بررسی و چگونگی فعالیت برخی از آن ها میپردازیم. #جریانات#فکری#فعال#انقلاب جریان فکری- سیاسی اسلامی در آستانه انقلاب اسلامی با وفات آیت الله بروجردی،گرایش های فکری