مرور برچسب

روحانیت

گام های راهبردی روحانیت در منظومه انقلاب اسلامی

امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه و نقش روحانیت در سازماندهی و بسیج آحاد مردم این چنین بیان داشته است: «در تمام مراحل، روحانیت نقش اول را داشت، ... همه ی این ها بودند، لکن آن که ملت را بسیج کرد، آن روحانیت بودند. #نقش#روحانیت#انقلاب#اسلامی