مرور برچسب

رواج مکاتب

ناهنجاری های خانوادگی در آخرالزمان /خانواده منتظر در برابر خانواده مبتذل

فرهنگ انتظار در برابر فرهنگ ابتذال یکی از مهمترین خصوصیات دوره غیبت امام عصر(عج) وجود تعارضات و فتنه های فرهنگی اخلاقی و دینی و رواج و تکثیر انواع مکاتب و باندهای ضد اخلاقی و ضد خانواده است. در این دوره ناهنجاری ها و قانون شکنی های