مرور برچسب

روابط زناشویی

مشاور/ درمان شک را در روابط زناشویی 

 نقش مشاوره در خانواده شک مانند یک خوره رابطه را ویران می‌کند و مانند موریانه کم کم و از ریشه زندگی را از نابود می‌کند. #مشاوره_خانواده#شک_دکتر_مجد  شک مانند یک خوره رابطه را ویران می‌کند و مانند موریانه کم کم و از ریشه زندگی را