مرور برچسب

رهبرانقلاب، دیدار، مسئولان، صنعت، هسته‌ای

رهبر انقلاب در دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای کشور:

رهبر انقلاب هم‌اکنون در دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای کشور: چالش ۲۰ ساله نشان داد که به وعده‌هایشان نباید اعتماد کرد/ از اعتمادهای بیجا خیلی ضربه خوردیم