مرور برچسب

رها شدن بچه های بهزیستی

 

ترخیص بدون برنامه فرزندان بهزیستی بعد از 18 سالگی در شرایطی که براساس مقررات سازمان بهزیستی، نوجوانان تربیت یافته در مراکز دولتی و خصوصی زیر نظر این سازمان بعد از 18 سالگی با دریافت مبلغی حدود 50 میلیون تومان ترخیص می شوند، باندهای