مرور برچسب

رمپ مناسب در کلاس

کم کاری جامعه مدیریت دانشگاهی و نادیده گرفتن معلولان در دانشگاه‌ها

فعال جامعه دارای معلولیت گفت: مناسب‌سازی فیزیکی در بسیاری از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های قدیمی‌تر اتفاق نیفتاده و دانشجویان و اساتیدی که دارای معلولیت هستند، مشکلات بسیاری در تردد دارند. ناآگاهی مدیران، دانشجویان و اساتید نسبت به موضوع