مرور برچسب

رفع نواقص

افزایش چشمگیر فرزندپذیری از شیرخوارگاه‌ها و پذیرفته شدن کودکان معلول

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: آمار نشان می‌دهد که چقدر جامعه ما فهیم و بالنده است و ارزش‌ها در آن قوی است و باید برای ماندگاری این روحیه در جامعه تلاش کنیم. #خزعلی#افزایش#فرزندپذیری#خانواده_ها به گزارش افسران، انسیه خزعلی