مرور برچسب

رفع موانع تولید

عزم قوه قضائیه برای رفع موانع تولید / راه‌اندازی سامانه ارتباط بدون واسطه بزودی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یک سامانه و درگاه در دسترس برای ارتباط بدون واسطه با تولید کنندگان در دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در حال راه اندازی است. #رفع#موانع#تولیأ#قوه_قضاءیه به گزارش