مرور برچسب

رفع مشکل با تسهیلات

برآورد هزینه ساخت مسکن/صدور ۱۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته

تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی شهروندان است. شهرداری تهران برای رفع این مشکل ورود کرده و تفاهم نامه های بسته است. به گفته مسوولان شهری حدود ۱۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شده است. تامین#مسکن#هزینه#ساخت#مسکن گروه خبرگزاری