مرور برچسب

رفتار نامناسب

پیگیری حقوقی و صدور قرار بازداشت ۲ کارمند متخلف مرکز نگهداری کودکان

مدیر کل دفتربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور پس از برکناری مسئول فنی و خلع ید موسسه، از پیگیری حقوقی و صدور قرار بازداشت برای دو نفر از کارکنان موسسه به دلیل رفتار نامناسب با کودک خبر داد.