مرور برچسب

رفاه اجتماعی

اجرای قانون جوانی جمعیت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان/بیمه ۵۴۰ هزار روستایی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون توانسته‌ایم 542 هزار و 131 بیمه شده جدید را به عضویت صندوق درآوریم. #اجرای#قانون#جوانی#جمعیت#صندوق#بیمه_روستائی به گزارش خبرگزاری افسران،