مرور برچسب

رعایت پروتکل

آمار خودکشی در ایران/ عوامل افزایش احتمال خودکشی مردان و زنان

سخنگوی سابق وزارت بهداشت گفت: به‌ صورت کلی خودکشی در مردان بیشتر است و در ایران آمار خودکشی در استان‌های غربی بیش از شرق کشور گزارش شده است. #آمار#خودکشی#ایران#عوامل#میزان به گزارش خبرگزاری افسران، سازمان بهداشت جهانی سال گذشته و در