مرور برچسب

رعایت نحوه صحیح نشستن

علت کمردرد شایع ترین دلیل از کار افتادگی شغلی

مهمترین راه درمان کمردرد کمر درد در میان زنان و مردان به طور مساوی وجود دارد و ممکن است مقدار آن از یک درد دائمی خسته کننده تا دردهای شدید فلج کننده متفاوت باشد.علت کمردرد شایع ترین دلیل از کار افتادگی شغلی است.