مرور برچسب

رعایت حقوق همه

اجرای قانون ارتقای بهره‌وری برای همه پرستاران و برقراری عدالت

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: خواستار اجرای قانون ارتقای بهره‌وری برای همه پرستاران هستیم. #اجرای#قانون#ارتقای#بهره_وری#پرستاران به گزارش خبرگزاری افسران، شمس‌‎الدین شمس در اجلاسیه مشترک اعضای شورای عالی نظام پرستاری و رؤسای هیأت