مرور برچسب

رعایت حقوق شهروندی

الزام نظارت سازمان تاکسیرانی در اعمال و اجرای کرایه های جدید

عضو شورای شهر تهران گفت:عدم نظارت تاکسیرانی در اعمال و اجرای نرخ کرایه‌ها از مشکلات شهروندان است. #اعمال#نظارت#تاکسیرانی#اجرای#نرخ#کرایه به گزارش خبرگزاری افسران، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و