مرور برچسب

رضا خان

آغاز نوسازی ایران با رضا شاه /ادعای رسانه های خارجی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری افسران، مدتی است در تلویزیون‌های ‎فارسی زبان خارجی و کسانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌گویند: نوسازی و تجدد ایران با رضا شاه آغاز شد. این مسلماً دروغ است. #رضا_خان#نوسازی#ایران#ارزیابی سیر نوسازی