مرور برچسب

رشد و بالندگی

آیات و احادیث مربوط به میانه روی و اعتدال

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – مؤمنان واقعی، عمر خود را میان دنیا و آخرت تقسیم می کنند و برای هر یک به اندازه لازم وقت می گذارند، هم زندگی دنیایی خود را به شکلی ساده و آبرومند اداره می کنند و هم با عشق و علاقه، به عبادت و