مرور برچسب

رشد اختلالات روانی

افزایش حضور در فضای مجازی علت افسردگی و اختلالات روانی دانش آموزان

کارشناس آموزش و پرروش گفت: در کشور ما بیشترین زمان کودکان در فضای مجازی سپری می‌شود. ورود بیش از اندازه به فضای مجازی باعث شده تا خلاقیت در دانش‌آموزان کاهش پیدا کرده و اختلالات روانی بیشتر شود. #علل#افسردگی#دانش_آموزان استاد

افزایش اختلالات روانی در جامعه و گرانی خدمات روانشناسی

بسیاری از اختلالات روانی به جهت مراجعه نکردن مردم به روانشناس درمان نمی‌شوند و از طرفی هزینه این خدمات هم بالا است اما تنها پنج درصد از بیمه‌ها خدمات روانشناسی را پوشش می‌دهند. #ارتباط#هزینه#خدمات#روانشناشی#افزایش#اختلالات#روانی به