مرور برچسب

رشد اختلالات روانی

افزایش اختلالات روانی در جامعه و گرانی خدمات روانشناسی

بسیاری از اختلالات روانی به جهت مراجعه نکردن مردم به روانشناس درمان نمی‌شوند و از طرفی هزینه این خدمات هم بالا است اما تنها پنج درصد از بیمه‌ها خدمات روانشناسی را پوشش می‌دهند. #ارتباط#هزینه#خدمات#روانشناشی#افزایش#اختلالات#روانی به