مرور برچسب

رسول اف

گعده خانوادگی «رسول‌اف‌» چگونه تبدیل به یک پروژه ضدامنیتی شد؟

قراردادها و مراودات احسان رسول‌اف و گالری ساختارشکن محسن با «گروه توسعه هنر» نشان می‌دهد این هلدینگ عملا به بازویی برای تامین مالی یک بازداشتی با سوابق متعدد ضدامنیتی در حوزه هنر تبدیل شده است. یک نماینده مجلس هم از وجود اسناد متقن