مرور برچسب

رسمیت نشناختن حکومتها

رفتار اجتماعى و نحوه برخورد حضرت قائم (عجل الله فرجه)

حضرت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) همانند جدّ بزرگوارش ابتدا با الفت و مهربانی راه تبلیغ و دعوت را پیش می گیرد و با كفار اتمام حجت می كند و چنانچه نپذیرند و گردنكشی كنند با قاطعیت تمام با آنان برخورد می نماید. #رفتار#ولی_عصر#پس#ظهور