مرور برچسب

رسانه‌های غربی، وارونه نمایی، شاهچراغ

رسانه‌های غربی با تحلیل محتوایی به “وارونه نمایی” حادثه تروریستی شاهچراغ می‌پردازند.

تلاش مذبوحانه رسانه‌های ضد ایرانی برای جا انداختن تئوری "کار خودشونه" در واقعه تروریستی شاهچراغ، صدای فعال اپوزیسیون را هم درآورد! ایرج مصداقی، فعال سیاسی:اینکه سر هر ماجرایی بگوییم کار خود رژیمه، قضیه لوث می‌شود!نظریه «کار خود رژیمه»