مرور برچسب

رسالت دانشگاهی

رسالت مردمی در ادامه نهضت امام خمینی و تبیین اهداف انقلاب

توجه به این نکته مهم است. ما برای گام اول انقلاب هزینه ­های فراوانی دادیم، از جمله برای پیروزی انقلاب و تثبیت آن تا پایان دفاع مقدس، حدود سیصد هزار نفر شهید داده­ ایم. اگر زمین نشستیم همه آن خون­ ها هدر می ­رود و همه ما مسؤولیم که چرا کار