مرور برچسب

رابطه با خدا و خود

اصلی‌ترین مؤلفه سبک زندگی اسلامی خودشناسی است

به روایتی از امیرالمومنین(ع) خودشناسی اصلی‌ترین مولفه سبک زندگی اسلامی است. برای شناخت خدا و تنظیم رابطه انسان با جامعه اطرافش باید اول انسان به خودشناسی درونی برسد. #خودشناسی#سبک#زندگی#اسلامی راهکار رسیدن به زندگی مؤمنانه که در عین