مرور برچسب

رئیس بهزیستی

برگزاری جشنواره تئاتر معلولان به صورت ملی /تقویت روحیه معلولان

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی نقش مهمی در تقویت روحیه افراد دارای معلولیت ایفا می‌کند لازم است جشنواره تئاتر معلولان به صورت ملی برگزار شود. #تئاتر#معلولین#جشنواره#ملی#بهزیستی علی محمد قادری دیشب در آئین