مرور برچسب

رئیس انجمن سرطان های زنان

واکسن HPV به واکسیناسیون کشور وارد می شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورود واکسن HPV برای پیشگیری از ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان ایرانی به برنامه واکسیناسیون کشور خبر داد. #واکسن#HPV#واکسیناسیون#کشور حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: