مرور برچسب

رئیسی، دوران، یکه‌تازی، نظام سلطه

رئیسی: دوران یکه تازی آمریکا و نظام سلطه تمام شده است

رئیس جمهوری در جمع مردم جاکارتا:🔸هر مظلومی که در یمن، فلسطین، افغانستان، میانمار و … باشد ما نسبت به آن احساس مسئولیت می کنیم. 🔹دشمن امروز به دنبال فتنه های مختلف است. 🔸دشمن یک بار با خلق داعش، بار دیگر با امپراطوری رسانه‌ای، یکبار