مرور برچسب

دیدار با خانواده شهید علیرضا قاسم زاده

دیدار دادستان با خانواده شهید قاسم زاده و تجلیل از فرزندان شهید

دادستان تهران با حضور در منزل شهید علیرضا قاسم زاده حسینی با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد. #صالحی#دادستان#تجلیل#شهید#قاسم_زاده به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی دادستان تهران با حضور در منزل شهید والا مقام علیرضا قاسم