مرور برچسب

دهه هشتادی

حضور پرشور دهه هشتادی ها در اعتکاف

می‌گفتند دهه‌هشتادی‌ها قرار است انقلاب کنند، اما طبق آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت چند صد هزار نفری اعتکاف‌کنندگان امسال را تشکیل دادند.دلیل اینکه رهبری هر بار با صراحت و تاکید به آینده روشن این کشور اشاره می‌کنند وجود همین خبرهاست که