مرور برچسب

دفاع

روزنامه «بیلد» آلمان:تنها ۱۱ درصد از آلمانیها در صورت حمله نظامی از کشورشان دفاع خواهند کرد

روزنامه «بیلد» آلمان- در نظرسنجی جدید صورت گرفته، در صورت حمله نظامی به آلمان، تنها ۱۱ درصد مردم تمایل به دفاع نظامی از کشورشان را دارند. ۳۳ درصد به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند و ۲۴ درصد اعلام کرده‌اند که خاک آلمان را ترک خواهند کرد.

“معجزه” ابزاری تبلیغی یا وسیله ای دفاعی؟

بدون شكّ «معجزه» براى پيامبران، يك وسيله اثباتى است تا سند نبوّت و شاهد صدق دعوت آنان قرار گيرد و گواه آن باشد تا كه از جهان غيب پيام آورده اند. از سویی سيره پيامبران و صراحت قرآن، «معجزه» را ضرورت دفاعى می دانند؛ زیرا اساسا هيچ