مرور برچسب

دعای روز جمعه

دعاهایی خاصی که در زمان غیبت امام زمان (عج) توصیه شده است

در رابطه با امام زمان(عج)، دعاها و زیارت های فراوانی نقل شده که در کتب ادعیه موجود است و در کتابی به نام صحیفه مهدیه نیز گرد آمده است. #دعاهای#مخصوص#دوران#غیبت#قائم ۱. دعای ندبه؛ مهمترین دعاها در عصر غیبت، دعای ندبه است که سفارش