مرور برچسب

دشمن پوشالی

ره آورد انقلاب خمینی کبیر / تعیین سرنوشت ملت ها

انقلاب اسلامی ایران با اعتماد بخشی به مسلمانان و مظلومان جهان یک بار دیگر به آنها یادآوری کرد که تنها خدا بزرگ است، بنابرای از هیمنه پوشالی دشمن نباید ترسید. #ره_آورد#انقلاب#ایران#سرنوشت#ملتهای#مسلمان نیت خالص و کار برای خدا پیروزی