مرور برچسب

دستگیری مامور قلابی

دستگیری دزدان مامورنما و پلیس قلابی در تهران / هشدار به مردم

لباس پلیس بر تن کرده و با بی‌سیم و دستبند و شوکر و سلاح از مردم زورگیری می‌کنند؛ اینها مأمورنما یا همان پلیس قلابی‌ها هستند. #دستگیری#پلیس_قلابی#مامورنما#هشدار#پلیس#ملی کارشان « دزدی» است؛ اما از دیوار خانه مردم بالا نمی روند، شیشه