مرور برچسب

دستگاهMOR

راه‌اندازی مرکز تحقیقات نسوز در پژوهشگاه مواد و انرژی

رئیس پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی از راه‌اندازی دستگاه RUL (دیرگدازی تحت بار) موجود در آزمایشگاه خواص مکانیکی خبر داد و گفت: این دستگاه که در زمینه مواد نسوز کاربردهای پژوهشی و صنعتی نقش ویژه‌ای دارد، می‌تواند به همراه دیگر